5. Organizatorzy i sponsorzy

Od czterdziestu lat głównym organizatorem „turnieju styczniowego” pozostaje klub szachowy z Gniezna. Na początku lat siedemdziesiątych, kiedy to odbyła się pierwsza edycja turnieju, nosił on nazwę Ludowy Klub Sportowy Piast, który utworzony został przy Powiatowej Radzie Narodowej w Gnieźnie. W 1974 roku sekcję szachową przejął Ludowy Klub Sportowo-Turystyczny Chrobry, od nazwy którego w 1992 roku usunięto przymiotnik „Turystyczny”. Inicjatorem turnieju oraz osobą, na barkach której od samego początku spoczywał główny ciężar jego organizacji, był bez wątpienia wieloletni kierownik sekcji szachowej, Kazimierz Kujawski. Można powiedzieć, że to on stworzył „turniej styczniowy” i przez wiele lat dbał o wszelkie sprawy z nim związane. Od kilkunastu lat obowiązki organizacyjne zaczęli stopniowo przejmować członkowie kolejnych zarządów klubu w osobach Jaromira Dziela oraz obecnego prezesa Chrobrego Emila Wiśniewskiego i wiceprezesa Mirosława Sobczaka.

W ciągu czterech dekad rozgrywania turnieju zmienił się m.in. ustrój, przeprowadzono reformy administracyjne (z lat 1975 i 1999) oraz dokonano przekształceń wielu funkcjonujących na terenie miasta instytucji. Dlatego też źródła finansowania styczniowej imprezy były bardzo różne. Turniej mógł się odbywać nieprzerwanie przez czterdzieści lat dzięki zabiegom jego organizatorów oraz dzięki przychylności władz i sponsorów, którzy partycypowali w kosztach organizacji, fundując puchary oraz nagrody dla zwycięzców. Dlatego warto w tym miejscu wspomnieć tych, którzy wspierali turniej organizacyjnie, a przede wszystkim finansowo. Chronologicznie rzecz ujmując, podkreślić należy rolę, jaką odegrały władze Powiatowej Rady Narodowej oraz – powstałego w wyniku jej przekształcenia – Urzędu Miasta Gniezna. Szczególne słowa uznania skierować należy pod adresem Stanisława Polcyna, który do końca lat osiemdziesiątych z ramienia wspomnianych urzędów wspierał klub organizacyjnie i finansowo. Trudno wyobrazić sobie gnieźnieński turniej bez Powiatowego, a następnie Miejskiego Ośrodka Kultury, w którego murach opisywana impreza odbywa się w tym roku już po raz dwudziesty piąty. Swój udział w organizacji i finansowaniu turnieju miała też Rada Wojewódzka LZS w Poznaniu oraz Wielkopolski Związek Szachowy. Ponadto od końca lat dziewięćdziesiątych turniej wspierali bądź do dziś wspierają m.in.: Biura Poselskie Posła Tadeusza Tomaszewskiego oraz Posła Pawła Arndta, „Głos Wielkopolski”, który w latach 1998-2000 objął imprezę swoim patronatem, Starostwo Powiatu Gnieźnieńskiego, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie, Młodzieżowy Dom Kultury, Prymasowskie Wydawnictwo „Gaudentinum”, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gnieźnie, Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, Powszechna Kasa Oszczędności oddział w Gnieźnie i PSS Społem.