Cenna pamiątka sprzed 85 lat!

W ramach prezentacji ciekawostek z historii gnieźnieńskich szachów przedstawiamy dziś bardzo cenną pamiątkę po naszych antenatach, mianowicie protokół z Walnego Zebrania Gnieźnieńskiego Klubu Szachistów.

Jak czytamy, odbyło się ono wieczorem 16 marca 1936 roku w ówczesnej siedzibie klubu, czyli kawiarni Hotelu Francuskiego. Mieściła się ona przy obecnej ulicy Chrobrego, nieopodal teatru (w okresie powojennym mieściła się w tym lokalu restauracja Teatralna). Wartym odnotowania jest fakt, że w zebraniu udział brali przedstawiciele innych gnieźnieńskich sekcji szachowych: Związku Strzeleckiego, Absolwentów Szkoły Handlowo-Przemysłowej i działającego przy parafii p.w. Św. Wawrzyńca Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży „Prąd”. Świadczy to niewątpliwie o bogatym życiu szachowym w przedwojennym Gnieźnie, co pozwalało m.in. na organizację nie tylko indywidualnych, ale także drużynowych mistrzostw naszego miasta. Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym protokołem, który zawiera wiele interesujących informacji o funkcjonowaniu Gnieźnieńskiego Klubu Szachistów.