Informacja dla uczestników szkółki szachowej MOK oraz ich rodziców

Dział księgowości Miejskiego Ośrodka Kultury, jak co miesiąc, przekazał informację na temat terminu zbierania składek za zajęcia prowadzone na jego terenie. Pani księgowa przybędzie na rozpoczęcie zajęć szkółki szachowej w dniach 7 i 9 lutego.