Informacja dla uczestników zaawansowanej grupy szkółki szachowej

Przypominam, że zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami, na najbliższych zajęciach zaawansowanej grupy szkółki szachowej (czwartek, 11 października) przeprowadzony zostanie sprawdzian ze znajomości przerobionego na dwóch ostatnich zajęciach materiału (końcówki: wieża przeciwko pionowi).

Sprawdzian, który rozpocznie się punktualnie o godzinie 17.15 potrwa 75 minut i zawierać będzie 8 zadań punktowanych w skali 1-5 punktów. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 50% punktów. W trakcie rozwiązywania zadań nie będzie oczywiście możliwości przestawiania bierek na szachownicy. Osoby, którym nie uda się zaliczyć sprawdzianu (ewentualnie, które nie stawią się na nim) będą miały tylko jedną możliwość napisania poprawki (w dniu 8 listopada). W przypadku niepowodzenia podczas poprawki nastąpi przeniesienie uczestnika do grupy średniozaawansowanej (środy 17.00-19.00). Tertium non datur.

 

Opiekun grupy zaawansowanej

Wiesław Banach