Informacja o nagrodach specjalnych przygotowanych na turniej „Żołnierzy Wyklętych”

Miło nam zakomunikować, że sponsorzy I Ogólnopolskiego Turnieju Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” oprócz nagród zagwarantowanych w komunikacie turniejowym przygotowali również dodatkowe nagrody specjalne.

 

Część nagród specjalnych stanowić będzie upominki dla osób wskazanych przez sponsorów.

Natomiast pozostałe nagrody specjalne zostaną rozlosowane wśród wszystkich uczestników turnieju podczas uroczystości jego zakończenia. Jedną z nich jest wyjazd do Włoch połączony z udziałem w uroczystościach kanonizacyjnych błogosławionego Jana Pawła II. Wśród pozostałych nagród specjalnych znajdują się okolicznościowe medale memoriałowe, atrakcyjnie wydane albumy oraz wydawnictwa książkowe o tematyce „Żołnierzy Wyklętych”. W imieniu sponsorów pragniemy poinformować, że warunkiem otrzymania wylosowanej nagrody będzie obecność podczas uroczystości zakończenia turnieju.