Informacje dotyczące funkcjonowania Szkółki Szachowej MOK

Z uwagi na remont budynku Miejskiego Ośrodka Kultury zajęcia Szkółki Szachowej MOK w zbliżającym się sezonie odbywać się będą w salach byłej restauracji Europejska przy ulicy Dąbrówki w Gnieźnie.

Pod względem instytucjonalnym Szkółka nadal znajdować się będzie w gestii Miejskiego Ośrodka Kultury i prowadzona będzie przez jego instruktorów.

Poszczególne grupy zajęciowe prowadzone będą z zachowaniem ubiegłorocznych dni tygodnia, godzin oraz przez tych samych instruktorów.

Zajęcia rozpoczynamy w poniedziałek, 6 września. W tym dniu wyjątkowo obie grupy początkujące (uczęszczające w ubiegłym roku na zajęcia w poniedziałki o 16.30 i 18.00) spotykają się o 16.30. Podobnie, w pierwszym tygodniu obie grupy średnio zaawansowane (uczęszczające w środy lub czwartki od 17.00-19.00) spotykają się wyjątkowo w czwartek, 9 września od 17.00-19.00.

Podczas obu tych spotkań inauguracyjnych przekazane zostaną rodzicom szczegóły funkcjonowania grup oraz ustalony zostanie skład osobowy uczestników poszczególnych grup. W związku z tym prosimy rodziców o pozostanie na kilkuminutowym spotkaniu organizacyjnym z instruktorami prowadzącymi zajęcia (grupy początkujące – Emil Wiśniewski, grup średnio zaawansowanych – Wiesław Banach).

Zajęcia dla grupy zaawansowanej planowane są podobnie jak w latach ubiegłych we wtorki w godzinach 16.00-20.00 i prowadzone będą przez Krzysztofa Chojnackiego. Z uwagi na jego udział w rozgrywkach I ligi seniorów zajęcia w pierwszy wtorek września (7.09) nie odbędą się (informacja o dacie pierwszych zajęć dla tej grupy podana zostanie w późniejszym terminie).

Dzieci, które dotąd nie uczęszczały na zajęcia Szkółki Szachowej, a chciały by rozpocząć przygodę z królewską grą pod fachowym okiem instruktora proszone są o kontakt z Emilem Wiśniewskim (mco@interia.pl; 501 779 633) lub przybycie na pierwsze spotkanie w dniu 6 września b.r. o 16.30 do restauracji Europejska.