Informacje dotyczące funkcjonowania Szkółki Szachowej oraz organizacji turniejów w MOK

Zgodnie z zapowiedzią zamieszczamy kilka najważniejszych informacji odnośnie do funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul Łubieńskiego 11 w Gnieźnie i organizacji zajęć Szkółki Szachowej oraz imprez szachowych.

W uzupełnieniu informacji zamieszczonej na naszej stronie w dniu 26 sierpnia b.r. (zobacz: Informacja w sprawie organizacji zajęć Szkółki Szachowej MOK) informujemy, że:

Zajęcia odbywać się będą w dniach tygodnia oraz porach analogicznych do tych z roku ubiegłego, z zachowaniem dotychczasowego składu instruktorów:

Poniedziałek, 16.30-18.00 grupa początkująca I, (pierwsze zajęcia 7.09)

– Poniedziałek, 18.00-19.30 grupa początkująca II, (pierwsze zajęcia 7.09)

Wtorek, 16.00-20.00 grupa zaawansowana (16.00-17.00 – zajęcia indywidualne, 17.00-19.00 – szkolenie grupowe, 19.00-20.00 – zajęcia indywidualne). Zazwyczaj odbywać się będą trzy zajęcia w miesiącu. Pierwsze zajęcia w tej grupie 15.09.

– Środa 17.00-19.00 – grupa średniozaawansowana I (pierwsze zajęcia 9.09)

– Czwartek 17.00-19.00 – grupa średniozaawansowana II (pierwsze zajęcia 10.09)

MAKSYMALNA ILOŚĆ UCZESTNIKÓW W GRUPIE TO 8 OSÓB

Szkolenia odbywają się w galerii oraz przylegającym do niej holu i ew. sali 301.

Wysokość składki członkowskiej wynosi 35 zł za miesiąc (posiadacze Karty Dużej Rodziny 17.50 zł), niezależnie od a uczestnictwa w zajęciach w danym miesiącu.

Z uwagi na deficyt sal o należytej powierzchni turnieje (zwłaszcza zaległe i planowane turnieje GP Elpos-Prymus-MOK) odbywać się będą częściowo w piątkowe popołudnia, a częściowo w sobotnie przedpołudnia. Szczegółowy harmonogram turniejów zamieścimy wkrótce na naszej stronie.

Jeśli chodzi o zasady sanitarne obowiązujące w MOK-u, to:

– przy wejściu do budynku MOK-u (przy ul Łubieńskiego 11) uczestnikom, rodzicom i instruktorom mierzona będzie temperatura termometrem bezdotykowym,

– wszystkich obowiązuje dezynfekcja rąk (stanowisko usytuowane jest przy wejściu do budynku)

– wszystkie osoby przebywające na terenie ośrodka obowiązuje bezwzględny wymóg noszenia maseczek bądź przyłbic. Uwaga: obowiązek ten nie obowiązuje uczestników szkółki podczas gry lub pracy przy szachownicy.

– co dwa tygodnie rodzice zobowiązani będą wypełniać aktualną krótką ankietę dotyczącą stanu zdrowia uczestnika Szkółki Szachowej.