Informacje o konkursie „Gnieźnieńska dwuchodówka 2011”

Pragniemy poinformować, że podczas miesięcy wakacyjnych (lipiec, sierpień) kolejne zadania ukazywać się będą co dwa tygodnie, jak zwykle w niedzielę ok. godziny 24.00.

Terminami tymi są: 10 lipca, 24 lipca, 7 sierpnia, 21 sierpnia. Od niedzieli 4 września zadania ponownie ukazywać się będą w trybie cotygodniowym. Oznacza to, że do końca 2011 ukażą się w sumie 44 zadania. W przypadku jednakowej ilości prawidłowo rozwiązanych zadań przez dwóch lub więcej uczestników konkursu przewidziana jest dogrywka.