Kolejny sprawdzian dla uczestników zaawansowanej grupy szkółki szachowej

Przypominam o zaplanowanym na czwartek, 15 listopada kolejnym sprawdzianie dla uczestników zaawansowanej grupy szkółki szachowej.

Jego przedmiotem będą końcówki wieżowe (wieża i pion na wieżę). Zasady przeprowadzenia i punktowania sprawdzianu będę takie same jak w przypadku poprzedniego sprawdzianu. Ze względu na to, że materiały z obowiązującymi przykładami zostały wcześniej rozesłane mailowo proszę o należyte przygotowanie się do sprawdzianu.

 

Wiesław Banach

Opiekun grupy zaawansowanej