ZARZĄD KLUBU LKS CHROBRY GNIEZNO

Prezes
Emil Wiśniewski
mco@interia.pl
Wiceprezes
Mirosław Sobczak
mirmils@interia.pl
Skarbnik
Wiesław Banach
banachwl@interia.pl

Ludowy Klub Sportowy Chrobry Gniezno
ul. Leśna 19a
62-200 Gniezno
tel. 501 779 633
Konto bankowe BGŻ:
78 2030 0045 1110 0000 0314 8000

Miejski Ośrodek Kultury
Sekcja Szachowa
ul. Łubieńskiego 11
62-200 Gniezno
Osoba odpowiedzialna za naszą sekcję:
Robert Bidziński
e-mail: sekcje@mok.gniezno.pl
tel. 793 392 822

Strona internetowa
Administrator techniczny:
Szymon Banach
e-mail: szymon.banach.dev@gmail.com
tel. 795 693 347