Legitymacja członkowska z okresu międzywojennego!

Prezentując pamiątki z przeszłości zamieściliśmy w ubiegłym miesiącu datowany na marzec 1936 roku protokół walnego zebrania Gnieźnieńskiego Klubu Szachistów. Kontynuujemy zapoznawanie naszych Czytelników z międzywojenną działalnością naszego klubu.

Dziś prezentujemy legitymację członkowską Gnieźnieńskiego Klubu Szachistów, należącą do Edmunda Sandera (uważni czytelnicy mogą go kojarzyć ze wspomnianego protokołu zebrania). Została ona wystawiona przez zarząd GKSz 6 września 1937 roku pod numerem 25. Zaświadcza ona o tym, że jej posiadacz jest tzw. członkiem czynnym klubu (o prawach i obowiązkach członka czynnego GKSz vide zamieszczony na naszej stronie statut GKSz).

Na pierwszej stronie legitymacji wartą uwagi jest nieźle zachowane odbicie oficjalnej pieczątki Gnieźnieńskiego Klubu Szachistów. Na marginesie dodajmy, że jest to jedyny zachowany wizerunek przedwojennej pieczątki naszego klubu i dlatego to właśnie on posłużył kilka lat temu obecnemu zarządowi do wytworzenia nowej „starej” pieczątki:

Strony wewnętrzne legitymacji zawierają rubryki do odnotowywania comiesięcznych składek członkowskich, których opłacanie było w tamtym okresie obowiązkiem każdego członka klubu (sic!). Na ostatniej stronie znajduje się zapisana małą czcionką informacja, że legitymację wytworzono w znanej gnieźnieńskiej drukarni „Lech”.