Międzynarodowy Festiwal Szachowy w Marzeninie – zaproszenie

Pragniemy poinformować wszystkich zainteresowanych o tradycyjnym Międzynarodowym Festiwalu Szachowym, który odbędzie się w dniach 27 i 28 czerwca w Marzeninie. Poniżej zamieszczamy regulamin (komunikat) turniejowy. Informujemy jednocześnie, że LKS Chrobry nie organizuje wyjazdu do Marzenina. Osoby zainteresowane udziałem mogą jednak zasięgnąć informacji o wyjeździe (np. o ewentualnych wolnych miejscach w samochodach rodziców dowozących dzieci na turniej) u prezesa Emila Wiśniewskiego: 501 779 633 lub mco@interia.pl  

 

REGULAMIN
TURNIEJU GŁÓWNEGO XXVI MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZACHOWEGO

IM. KS. B-PA JERZEGO DĄBROWSKIEGO
MARZENIN 2016


Turniej rozegrany zostanie w dniach 
27 i 28 czerwca 2016 r. w ramach
XXVI Festiwalu Szachowego Dzieci im. ks. bp-a Jerzego Dąbrowskiego
Marzenin 2016

I  CELE IMPREZY


• Promocja szachów
• Promocja gminy Września i wsi Marzenin

II  ORGANIZATOR

Zespół Szkół w Marzeninie tel. 61 4 388-086, e-mail: zs-marzenin@wrzesnia.pl

III  WSPÓŁORGANIZATORZY


• Urząd Miasta i Gminy Września
• UKS ISKRA Marzenin


IV  TERMIN I MIEJSCE

27 -28 czerwca 2016 r., sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Marzeninie, 
ul. Ks. Twardego 22, 62-301 Marzenin.


 
V  WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnictwo: W zawodach prawo gry mają dzieci i młodzież urodzone w roku 2000 i młodsze bez względu na posiadaną kategorię szachową.


VI SYSTEM ROZGRYWEK

W ramach festiwalu rozegrane zostaną turnieje:

Grupa I    – dziewczęta rocznik 2006 i młodsze
Grupa II   – chłopcy rocznik 2006 i młodsi
Grupa III  – dziewczęta rocznik 2003 – 2005
Grupa IV  – chłopcy rocznik 2003 -2005

Grupa V   – dziewczęta i chłopcy rocznik 2000 -2002 (grupa łączona, klasyfikacja osobna)

Kojarzenie par we wszystkich turniejach systemem szwajcarskim.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozstrzygania w sytuacjach nieobjętych regulaminem.

VII ZGŁOSZENIAZgłoszenia należy przesyłać do dnia 15 czerwca 2016 r.  na:  http://chessarbiter.com/turnieje.php


Ponadto do dnia 15 czerwca należy dokonać wpłaty 100% kosztów ( w przypadku korzystania z noclegów i obiadów) lub  wpłaty 100% kosztów ( dla dojeżdżających, którzy chcą skorzystać wyłącznie z możliwości wykupienia obiadów). W wyjątkowych przypadkach wpłata może zostać dokonana na miejscu.

 Wpisowe: Opłatę startową w wysokości 15 zł oraz wpłaty za noclegi i obiady należy uiścić do 15 czerwca br. na rachunek bankowy lub w dniu rozpoczęcia zawodów.

PBS Września –   98 9681 0002 0000 1050 2000 0020

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię, nazwisko, adres zamieszkania np.”Jan Kowalski, ul.Nowa 123, 62-300 Września”.

W przypadku wcześniejszego zamknięcia listy uczestników organizator powiadomi o tym fakcie zainteresowane kluby (szkoły, osoby) i zwróci wpłacone pieniądze.


VIII  NAGRODY

Oprócz klasyfikacji indywidualnej prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa.           
W skład czteroosobowego zespołu wchodzą:
• Co najmniej jedna zawodniczka
• Co najwyżej trzech zawodnikówPrzewidziane są medale i nagrody rzeczowe w klasyfikacji indywidualnej oraz puchary i dyplomy  dla pięciu najlepszych drużyn.

IX ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Zakwaterowanie  i wyżywienie w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie ( noclegi w salach lekcyjnych, śniadania i kolacje we własnym zakresie – udostępniona jadalnia). Możliwość zamówienia obiadu w dniu  27  i 28 czerwca – catering. Koszt obiadu – 5,50 zł. Całkowity koszt pobytu zawodnika lub opiekuna  – 25 zł. Zamówienie na obiad należy zaznaczyć w zgłoszeniu i dołączyć dowód wpłaty 100% należności na podane wcześniej konto.

X  PROGRAM TURNIEJU W DNIACH 26 – 28 CZERWCA 2016

Niedziela, 26 czerwca 2016 
od godz. 16.00. zakwaterowanie grup zagranicznych i innych z odległych miejsc kraju.

Poniedziałek, 27.06.2016
godz. 8.00 – 8:45 – weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów (sala w ZS Marzenin) – odprawa techniczna

godz. 9:00 Msza Święta

ok.10:00 bezpośrednio po Mszy św. 
Uroczyste otwarcie XXVI Międzynarodowego Festiwalu Szachowego

11:00 – I runda
13:00 – II runda 
15:00 – III runda
17:00 – IV runda
19:00 – V runda

Godziny rozpoczecia rund mogą ulec zmianie. Przyjmuje się zasadę. że kolejna runda rozpocznie się 15 minut po zakończeniu ostatniej partii w poprzedniej rundzie.

Obiad – od godziny 13:00

Wieczór – rekreacja na świeżym powietrzu, ognisko, pieczenie kiełbasek i inne atrakcje.

Wtorek, 28.06.2016,

08:00 – VI runda
10:00 – VII runda
ok. 13:00 – uroczyste zakończenie festiwalu.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
  2. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów.
  3. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych imprezy.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do zawodów lub wykreślenia w ich trakcie zawodnika, który w sposób rażący naruszył regulamin oraz swoim zachowaniem zakłócił przebieg rywalizacji.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
  6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

U W A G A !
 • Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
 • Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie