Młynek na ferie

Jak wiadomo, podczas zimowych ferii nie odbywają się zajęcia szkółki szachowej MOK. Nie znaczy to jednak, że uczęszczający na nie juniorzy powinni odpoczywać od szachów. Dlatego przygotowane zostało dla nich zadanie. W pozycji:

 

Białe: Kh2, Hh4, Wh3, Gf5, pion g2;

Czarne: Kh8, Ha2, Wb1, Wc2, Gf8, Sf6, piony d3, e4, f7, g7, h5.

zaczynają białe i wygrywają (zdobywają dużą przewagę materialną).

Zadanie juniorów uczęszczających na zajęcia grupy wtorkowej i czwartkowej polega na:

1) prawidłowym rozwiązaniu zadania (dla ułatwienia: należy skorzystać z mechanizmu młynka);

2) nauczeniu się na pamięć całego wariantu;

3) bezbłędnym przedstawieniu na forum grupy rozwiązania bez patrzenia na szachownicę.

Sprawdzenie wszystkich uczestników poszczególnych grup rozpocznie się od pierwszych zajęć po feriach.