Nasi zawodnicy wystąpili w Ślesinie

Liczne grono naszych zawodników wystąpiło w rozegranym w weekend 11-12 marca b.r. w Ślesinie II Ślesińskim Turnieju Klasyfikacyjnym. Rywalizowano w czterech osobnych grupach turniejowych, w zależności od posiadanej kategorii szachowej. Najlepiej spośród naszych zawodników spisał się występujący w grupie D (dla zawodników bez kategorii i z V kategorią) Krzysztof Nawrocki, który zajął pierwsze miejsce i zdobył normę na IV kategorię.

Wyniki turnieju A

Wyniki turnieju B

Wyniki turnieju C

Wyniki turnieju D