Nowe informacje o zajęciach szkółki szachowej MOK

W odpowiedzi na zapytania związane z zajęciami szkółki szachowej MOK pragniemy poinformować, że spotkania w sezonie kulturalnym 2011/2012 odbywać się będą we wtorki i czwartki w godzinach 17.00-19.00 w salach 402 (wtorek) i 419 (czwartek). Jak już wspominaliśmy, w nadchodzącym sezonie będziemy starali się tak podzielić uczestników, aby w obu grupach znalazły się dzieci o zbliżonym poziomie gry. Dlatego bardzo proszę o przybycie na jutrzejsze zajęcia w celu ustalenia tej kwestii. Osoby, które jutro nie mogą się pojawić prosimy o kontakt mailowy: banachwl@interia.pl

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Kultury ustaliła miesięczną wysokość składek dla uczestników szkółki szachowej w kwocie 20 zł oraz 10 zł w przypadku uczęszczania drugiego dziecka z rodziny. Bardzo prosimy o systematyczne dokonywanie wpłat prowadzącemu zajęcia w terminie do 10 każdego miesiąca.

Jednocześnie pragniemy dodać, że oprócz zajęć we wtorki i (lub) czwartki będzie możliwość nieodpłatnego uczęszczania do MOKu na treningi szachowe z członkami klubu w poniedziałki lub piątki (w te piątki, w które nie odbywają się tradycyjne turnieje o GP Dyrektora MOK) w godzinach 17.00-20.00. Podczas tych treningów dzieci będą miały możliwość pogrania między sobą lub z innymi członkami klubu.