Nowy prezes oraz zarząd Wielkopolskiego Związku Szachowego

W sobotę, 28 listopada b.r. odbyło się w Poznaniu Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Wielkopolskiego Związku Szachowego.

W jego trakcie dokonano wyboru prezesa oraz zarządu związku. W nowej kadencji związkiem kierować będzie Andrzej Ciesiński, który został prezesem zarządu. Panu Andrzejowi oraz nowemu zarządowi gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów!

Informujemy również, że na członka komisji rewizyjnej wybrany został prezes Chrobrego Emil Wiśniewski.

Jednocześnie pragniemy podziękować za współpracę dotyczasowemu prezesowi WZSzach Łukaszowi Dębowiakowi wraz z kierowanym przez niego zarządem. 

Zarząd i członkowie 

LKS Chrobry Gniezno