Obchody jubileuczu 90 – lecia gnieźnieńskiego klubu szachistów

Przedstawiamy w załączniku informacje związane z obchodami jubileuszu 90-lecia Gnieźnieńskiego Klubu Szachistów, które odbędą się w Miejskim Ośrodku Kultury w dniach 7-9 grudnia 2012 roku.

INFORMACJA O OBCHODACH JUBILEUSZU 90-LECIA

GNIEŹNIEŃSKIEGO KLUBU SZACHISTÓW