Od czerwca MOK zamknięty!

Zgodnie z zapowiedziami informujemy, że od początku czerwca b.r. Miejski Ośrodek Kultury z powodu remontu zostaje całkowicie zamknięty na okres 2 (dwóch) lat. 

Jednocześnie informujemy, że od połowy września b.r. planowane jest wznowienie zajęć Szkółki Szachowej. O miejscu ich odbywania oraz innych szczegółach poinformujemy w terminie późniejszym.