Podsumowanie XVIII edycji GP MOK, turniej piątkowy, 24 lutego