„Szachy na basenie” tym razem na … gnieźnieńskim Rynku – komunikat organizacyjny

Przedstawiamy komunikat organizacyjny pierwszego z dwóch turniejów szachów szybkich „Szachy na basenie”, które odbędą się w 2014 roku.

Podkreślić należy, że – w odróżnieniu od lat ubiegłych, kiedy to rozgrywane były 4 turnieje w ramach cyklu GP – w roku bieżącym zorganizowane zostaną dwa takie turnieje:

I – w niedzielę, 18 maja na gnieźnieńskim Rynku (szczegóły znajdują się w zamieszczonym poniżej komunikacie).

II – planowany jest na jesień i odbędzie się na terenie GOSiR-u przy ul. Jolenty 5

W 2014 roku nie będzie prowadzona klasyfikacja Grand Prix z obu turniejów.

Ze względu na fakt, iż pierwszy turniej odbędzie się w ogródku jednej z pizzerii podczas gnieźnieńskiego Dnia Sportu, liczba jego uczestników będzie ograniczona do ok. 40 osób. W związku z powyższym prosimy o wcześniejsze zapisywanie się do turnieju (szczegółu w zamieszczonym komunikacie).

Zobacz także:

Komunikat organizacyjny Turnieju Szachowego o Puchar Dyrektora GOSiR „Szachy na basenie” – Gniezno, 18.05.2014 r.