Rocznica powstania Gnieźnieńskiego Klubu Szachistów

Dziś mija 89 lat od powstania Gnieźnieńskiego Klubu Szachistów. Dokładnie 8 grudnia 1922 roku w Gnieźnie powołano do życia organizację o takiej właśnie nazwie. Było to niezwykle ważne wydarzenie w historii gnieźnieńskich szachów.

Choć udokumentowane początki „królewskiej gry” w Pierwszej Stolicy sięgają roku 1839, kiedy to rozegrano partię korespondencyjną między Gnieznem i Poznaniem, to jednak dopiero formalne powołanie klubu i wstąpienie w struktury Polskiego Związku Szachowego umożliwiło dynamiczny rozwój szachów w naszym mieście.

Warto w tym momencie wspomnieć o rozbieżności dotyczącej dokładnej daty powołania GKSz. Otóż znany badacz historii szachów w Polsce, prof. dr hab. Tadeusz Wolsza w swoim artykule „Gnieźnieński Klub Szachowy 1922-1939” podaje 12 grudnia 1922 jako datę powstania opisywanej organizacji (por.: T. Wolsza, Gnieźnieński Klub Szachowy 1922-1939, magazyn „Szachista”, lipiec 2005, s. 23-25). Jednak bardziej miarodajnym w tym względzie wydaje się oficjalny Statut Gnieźnieńskiego Klubu Szachistów, przedrukowany w Dzienniku Gnieźnieńskim w 1928 roku, który w rozdziale I wyraźnie wskazuje na datę 8 grudnia 1922 roku (wspomniany statut jest zamieszczony na naszej stronie internetowej w zakładce „Historia”). Dlatego też tę datę (8 grudnia 1922 roku) traktować będziemy jako dzień powstania GKSz.

Z uwagi na przypadającą w przyszłym roku okrągłą, 90. rocznicę powstania Gnieźnieńskiego Klubu Szachistów nosimy się z zamiarem zorganizowania wielu turniejów, imprez okolicznościowych oraz wystaw, które uświetnią ten jubileusz oraz zaprezentują historię szachów w Gnieźnie. O szczegółach wkrótce powiadomimy na naszej stronie. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do wszystkich osób, które mogłyby wypożyczyć czy w inny sposób udostępnić wszelkiego typu pamiątki związane z gnieźnieńskimi szachami (zdjęcia, dokumenty, zapisy partii, czasopisma, sprzęt szachowy itp). Prosimy bardzo o kontakt mailowy: banachwl@interia.pl