Ruszają zajęcia Szkółki Szachowej

Do czasu zakończenia remontu budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, które planowane jest do końca 2022 roku, zajęcia Szkółki Szachowej MOK odbywać się będą w salach byłej restauracji Europejska przy ulicy Dąbrówki w Gnieźnie.

Pod względem instytucjonalnym Szkółka nadal znajdować się będzie w gestii Miejskiego Ośrodka Kultury i prowadzona będzie przez jego instruktorów.

Poszczególne grupy zajęciowe prowadzone będą z zachowaniem ubiegłorocznych dni tygodnia, godzin, składem osobowym uczestników oraz z zachowaniem ubiegłorocznej kwoty odpłatności.

Zajęcia grupy początkującej odbywać się będą w poniedziałki (pierwsze, 12 września), w godzinach 16.30 i 18.00. W tym roku zajęcia w tej grupie prowadzić będzie Mirosław Sobczak.

Zajęcia dla grupy zaawansowanej planowane są podobnie jak w latach ubiegłych we wtorki w godzinach 16.00-20.00 i prowadzone będą przez Krzysztofa Chojnackiego. Z uwagi na jego udział w rozgrywkach I ligi seniorów pierwsze zajęcia odbędą się we wtorek, 13.09).

Zajęcia w grupach średnio zaawansowanych, podobnie jak w latach ubiegłych, odbywać się będą w środy i czwartki, w godzinach 17.00-19.00. Pierwsze zajęcia 7 i 8 września.