Szczegóły wyjazdu na festiwal szachowy w Bydgoszczy

Pragniemy poinformować, że istnieje możliwość autobusowego wyjazdu na festiwal szachowy, który odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 6-7 stycznia 2012 roku.

Przewidywany koszt przejazdu oscylować będzie w granicach 20 złotych dziennie (jest to koszt przy założeniu wyjazdu 15 osób; w przypadku wyjazdu większej ilości osób, koszt będzie relatywnie niższy). W ramach festiwalu rozegranych zostanie 6 turniejów w zależności od posiadanej kategorii szachowej lub wieku zawodnika. Turnieje dla zawodników z wyższą kategorią szachową (od IV kategorii męskiej włącznie) przeprowadzone zostaną w ciągu dwóch dni, pozostałe w ciągu jednego dnia (7 stycznia). Szczegóły o poszczególnych turniejach znaleźć można na stronie chessarbitra pod datą 6 i 7 stycznia 2012 roku: www.chessarbiter.com/turnieje.php

Wyjazd w dniu 6 stycznia planowany jest o godzinie 7.30 (sprzed Miejskiego Ośrodka Kultury) lub o 7.45 z przystanku MPK przy kościele na Osiedlu Winiary.

Osoby zainteresowane wyjazdem (również te, które ustnie zdeklarowały chęć wyjazdu) prosimy o zgłoszenie tego faktu prezesowi Emilowi Wiśniewskiemu na mailowy adres: Mco@interia.pl  lub telefonicznie: 606578595 do dnia 3 stycznia.