„Tu Powstała Polska” – zmiana godziny przygotownia sali

W nawiązaniu do przekazanej uprzednio prośby o pomoc w przygotowaniu sali gry informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych uległa zmianie godzina, w której będzie ona do naszej dyspozycji. Startujemy z przygotowaniami w piątek, 29 listopada o godzinie 18.30. Zatem wszystkich chętnych do pomocy zapraszamy na tę własnie godzinę.