Turniej szachów błyskawicznych „Na Basenie” sierpień