Turniej szachowy z okazji 90 – lecia powstania Gnieźnieńskiego Klubu Szachistów – komunikat

Turniej szachowy z okazji 90 – lecia powstania Gnieźnieńskiego Klubu Szachistów

1. ORGANIZATORZY, PATRONI I SPONSORZY TURNIEJU
Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski
Urząd Miejski w Gnieźnie
Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie
LKS Chrobry Gniezno
Paroc Polska
2. CZAS I MIEJSCE ZAWODÓW
Turniej odbędzie się dnia 9 grudnia 2012 r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie ul. Łubieńskiego 11. Zapisy godz. 8:45 – 9:30, odprawa techniczna 9:45, początek turnieju 10:00
3. CEL TURNIEJU
Uczczenie 90-tej rocznicy powstania Gnieźnieńskiego Klubu Szachistów.
Popularyzacja szachów na terenie Gniezna. Promocja miasta Gniezna
4. SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 9 rund.
Tempo gry: 15 minut na partię dla zawodnika. Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Prawo gry w turnieju mają wszyscy miłośnicy szachów pod warunkiem opłacenia wpisowego
w wysokości 25,00 PLN lub 15,00 PLN dla juniorów do 18 lat, kobiet i gnieźnian.
6. ZGŁOSZENIA do turnieju: automatycznie (do dnia 7.12.2012r), po wejściu na stronę www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_3651/ lub na adres e-mail sędziego szach-piotr@wp.pl
7. NAGRODY
Pierwsza nagroda – 700,00 PLN i puchar.
Przewiduje się 10 nagród, w tym 6 pieniężnych (wysokość podana będzie po 3 rundzie) oraz dodatkowe nagrody rzeczowe: dla najlepszego zawodnika Chrobrego, najlepszej juniorki, najlepszej kobiety, nalepszego seniora powyżej 60 lat oraz najlepszych zawodników z kategoriami: I, II, III, IV, V, bk, ponadto dla juniorów w grupach wiekowych do 8, 10, 12, 15 i 18 lat puchar i 3 medale.
Jeden zawodnik może otrzymać kilka nagród. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
8. PATRONAT MEDIALNY
Bliższe informacje o turnieju: Emil Wiśniewski tel. 501 779 633 oraz na www.lkschrobry.gniezno.pl