Turniejowe propozycje dla naszych juniorów

Już jutro tradycyjny turniej w Gnieźnie. W przyszłą sobotę kolejna impreza w sąsiednim Trzemesznie. Rzecz jasna, liczne grono zawodników naszego klubu znajduje się na listach startowych obu tych zawodów.

Niniejszym przedstawiamy skierowaną dla naszych juniorów propozycję wzięcia udziału w interesujących turniejach szachowych w dniach 9 i 10 grudnia b.r.

Pierwszą z nich jest zaproszenie do wzięcia udziału w ogólnopolskim Turnieju Talentów (9 rund tempem 10’+5”) dla juniorów urodzonych w roku 2005 i młodszych, który rozegrany zostanie w Bydgoszczy w sobotę, 9 grudnia b.r. Najlepsza „16” turnieju (14 juniorów + 2 juniorki) kwalifikuje się do niedzielnego finału.

Link turniejowy oraz komunikat

Drugą propozycją, skierowaną raczej dla zawodników rozpoczynających swą przygodę z królewską grą, jest zaproszenie do udziału w XXXII Festiwalu Szachowym w Marzeninie (7 rund tempem 60’), który rozegrany zostanie w dniach 9 i 10 grudnia. Jest to turniej indywidualny, przeprowadzony w trzech oddzielnych grupach, w którym prowadzona będzie również klasyfikacja drużynowa (vide zamieszczony poniżej komunikat).

UWAGA: ze względu na ograniczoną liczbę uczestników prosimy zgłaszać mailowo chęć wzięcia udziału w festiwalu Mirosławowi Sobczakowi (mirmils@interia.pl), który zbiorczo przekaże organizatorom listę startową reprezentantów LKS Chrobry Gniezno.

Zaproszenie i komunikat organizacyjny:

URZĄD MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. MARII KONOPNICKIEJ W MARZENINIE

ZAPRASZAJĄ NA

XXXII FESTIWAL SZACHOWY
IM. KS. B – PA JERZEGO DĄBROWSKIEGO

REGULAMIN

Turniej szachowy zostanie rozegrany w dniach 9 – 10.12.2023 r.

I. CELE IMPREZY

 • Promocja szachów
 • Promocja Gminy Września i Samorządowej Szkoły Podstawowej
  w Marzeninie.

II. ORGANIZATOR

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Marzeninie
tel. (61) 4 388-086,
e-mail: ssp-marzenin@wrzesnia.pl

III. WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Urząd Miasta i Gminy Września
 • LUKS ISKRA Marzenin

IV. TERMIN I MIEJSCE

9 – 10 grudnia 2023 r.; sala gimnastyczna Samorządowej Szkoły Podstawowej w Marzeninie

ul. ks. Twardego 22

62-301 Marzenin.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

W zawodach prawo gry mają dzieci i młodzież urodzone w roku 2009
oraz młodsze, bez względu na posiadaną kategorię szachową.
VI. SYSTEM ROZGRYWEK

Turniej zostanie rozegrany w trzech grupach wiekowych z osobną klasyfikacją chłopców i dziewcząt.

Grupa Adziewczęta rocznik 2015 i młodsze
chłopcy rocznik 2015  i młodsi
Grupa Bdziewczęta rocznik 2012 – 2014
chłopcy rocznik 2012 – 2014
Grupa Cdziewczęta rocznik 2009- 2011
chłopcy rocznik 2009 – 2011

Sędzia Główny kl. II – p. Iwona Koralewska

Kojarzenie par we wszystkich turniejach systemem szwajcarskim.

Tempo gry: we wszystkich grupach P60’ na dystansie 7 rund.

Obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego oraz gry FIDE.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozstrzygania w sytuacjach nieobjętych regulaminem.

VII. ZGŁOSZENIA

Zapisy do dnia 1 grudnia 2023 r.

Opiekunowie drużyn przesyłają do p Krzysztofa Przywartego na adres  kprzywarty@o2.pl imienne listy zawodników z pełną datą urodzenia (niezbędne do uzyskania kategorii szachowej) oraz posiadaną kategorią.

Poprawność danych zapisanych zawodników można sprawdzić  na Chessarbiter.

Wpisowe: Opłatę startową w wysokości 15zł (w tym 5 zł opłata do WZ Szach) od zawodnika należy uiścić do 1 grudnia 2023 r. na rachunek bankowy:

Nr rachunku bankowego – PBS Września –  

55 9681 0002 0000 2202 2000 0020

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko opiekuna oraz nazwę klubu lub szkoły.
Ustalenia dotyczące ilości zgłaszanych zawodników
Dopuszcza się maksymalną ilość zawodników w liczbie 10 z danego klubu (szkoły). Ograniczenie ilości zawodników nie dotyczy klubu LUKS Iskra Marzenin. Liczba startujących ogółem nie może przekroczyć 90 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

VIII. NAGRODY

Oprócz klasyfikacji indywidualnej prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa.   W skład pięcioosobowego zespołu wchodzi co najmniej jedna zawodniczka. Klub (szkoła) może wystawić jedną co najwyżej pięcioosobową drużynę.

Przewidziane są medale i nagrody rzeczowe w klasyfikacji indywidualnej oraz puchary i dyplomy  dla  drużyn.

IX. WYŻYWIENIE i OPŁATY

 Istnieje możliwość zamówienia obiadu – catering. Koszt obiadu – 9.00 zł.
 Należność za opłatę startową i obiad należy przekazać do dnia 1 grudnia 2023 r. na podane wyżej konto:

Uwaga:
W bieżącym roku nie ma możliwości dokonania wpłaty wpisowego
 i za obiad na miejscu, w szkole.

Prosimy, aby opiekunowie drużyn dokonali jednego przelewu
po uprzednim zebraniu pieniędzy od zawodników.

W tytule przelewu prosimy wpisać: nazwę klubu (szkoły).

Dodatkowo prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną na adres szkoły

imienną listę zawodników z zaznaczeniem osób zamawiających obiad.

 (obiad-tylko w sobotę)

Nr rachunku bankowego – PBS Września –  

55 9681 0002 0000 2202 2000 0020

X. PROGRAM TURNIEJU W DNIACH  9 – 10  grudnia  2023r.

9.12.2023. (sobota)

08.30odprawa techniczna, spotkanie opiekunów zespołów
09.00uroczysta inauguracja Festiwalu Szachowego
09.30I runda
11.30II runda
13.30III runda
15.30IV runda

Godziny rozpoczęcia rund mogą ulec zmianie. Przyjmuje się zasadę,
że kolejna runda rozpocznie się 10 minut po zakończeniu ostatniej partii.

Obiad od godz. 13.00.

10.12.2023. (niedziela)

08.30V runda
10.30VI runda
12.30VII runda
około 14.30uroczyste zakończenie Festiwalu Szachowego

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 2. Przegrana walkowerem za spóźnienie na rundę powyżej 30 minut.
 3. Obecność każdego uczestnika lub uczestniczki zawodów musi zostać  potwierdzona podczas odprawy technicznej indywidualnie lub za pośrednictwem opiekuna.
 4. Wszyscy uczestnicy zawodów mają obowiązek rozegrać wszystkie partie zawodów z wyjątkiem uzasadnionych przypadków.
 5. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów.
 6. Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
  na przetwarzanie danych osobowych dla celów klasyfikacyjnych przez Głównego Sędziego.
 7. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  dla potrzeb organizatora oraz na wykorzystanie swojego wizerunku
  w materiałach informacyjnych i promocyjnych imprezy.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia
  do zawodów lub wykreślenia w ich trakcie zawodnika, który w sposób rażący naruszył regulamin oraz swoim zachowaniem zakłócił przebieg rywalizacji.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

U W A G A !

   •    Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność, przez cały czas trwania turnieju i imprez towarzyszących znajdują się pod opieką swoich instruktorów, rodziców lub opiekunów.

   •    Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

   •    Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
we własnym zakresie.

Dyrektor Szkoły
Mariola Jędrzejewska