Zadanie nr 1

Zadanie 1: Mat w dwóch posunięciach

Regulamin konkursu