Zaostrzenie rygoru sanitarniego w MOK-u

Z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiczną w naszym regionie przekazujemy decyzję dyrekcji Miejskiego Ośrodka Kultury, zgodnie z którą od dnia 23.09 b.r. na terenie MOK-u podczas zajęć Szkółki Szachowej oraz turniejów przebywać mogą jedynie instruktorzy i uczestnicy zajęć.

Oznacza to, że rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia Szkółki Szachowej przyprowadzający oraz odbierajacy swoje pociechy proszeni są o nie wchodzenie na teren budynku MOK-u. Niniejsze obostrzenie obowiązuje do odwołania. Dziękujemy za zrozumienie.